ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/11/2015
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 88623
Page Views 107400
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ใหม่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แจ้งข้าราชการครู บุคลากร เข้ารับการอบรม ไปราชการ
แจ้งนายประเสริฐ พื้นหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง เข้าประชุมผอ.สถานศึกษาในอ.บ้านแฮด ที่รร.ห (อ่าน 14) 15 มิ.ย. 60
แจ้งนางเยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมระบบคัดกรองนักเรียน (อ่าน 14) 13 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 3/2560 ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโคกสำราญ (อ่าน 21) 13 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 2/2560 ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโคกสำราญ (อ่าน 17) 13 มิ.ย. 60
แจ้งนางเยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมเขียนตามคำบอก ป.4-6 (อ่าน 18) 12 มิ.ย. 60
แจ้งนางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมครูวิชาการศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ (อ่าน 16) 12 มิ.ย. 60
แจ้งนายรักศิลป์ เจริญทรัพย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero was (อ่าน 27) 22 พ.ค. 60
แจ้งนางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์ ไปปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมกำรจัดค่ายยการจัดกิจกรรมบูรณากรตามแนวทาง STEM ศึ (อ่าน 26) 22 พ.ค. 60
แจ้งนางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทาง STEM (อ่าน 36) 15 พ.ค. 60
แจ้งนายรักศิลป์ เจริญทรัพย์ และนางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์ เข้ารับการอบรมครูโรงเรียนแกนนำคุณธรรม (อ่าน 29) 08 พ.ค. 60
แจ้งคุณครูเยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง เข้าการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (อ่าน 42) 06 เม.ย. 60
แจ้งนักการฯ ประครอง มูลปาก ตำแหน่ง ช่างปูน 4 ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ สปอ.ช่นบท(หลังเดิม) (อ่าน 95) 01 ธ.ค. 59
แจ้งนายรักศิลป์ เจริญทรัพย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (อ่าน 109) 01 ต.ค. 59
แจ้งนางอัมพร วังคะฮาด ครูชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมการคัดกรองและเฝ้าระวังสายตาผิดปกติในนักรียน (อ่าน 110) 20 ก.ย. 59
แจ้งนางเยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและ (อ่าน 125) 09 ก.ย. 59
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยสถานศึกษาในเขตอ.บ้านแฮด ประจำเดือน กันยายน (อ่าน 110) 09 ก.ย. 59
แจ้งนางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมครูคุณธรรม (อ่าน 104) 09 ก.ย. 59
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2559 วันที่ 8 (อ่าน 180) 01 เม.ย. 59
แจ้ง นายรักศิลป์ เจริญทรัพย์/นายทองคำ แสงเพ็ชร/นางอัมพร วังคะฮาด เป็นกรรมการคุมสอบ ชั้น ป.2,4,5 (อ่าน 183) 10 มี.ค. 59
แจ้งนางเยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมห้องสอบ Nt ชั้น ป.3 (อ่าน 173) 10 มี.ค. 59
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการรรับ - ส่ง ข้อสอบ Pre Nt ชั้น ป.3 (อ่าน 232) 10 มี.ค. 59
แจ้งนายรักศิลป์ เจริญทรัพย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมห้องสอบ O-net ชั้น ป.6 (อ่าน 178) 26 ก.พ. 59
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง ไปปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบ O-net ชั้น ป.6 (อ่าน 188) 26 ก.พ. 59
แจ้งนางเยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมห้องสอบ Pre Nt ชั้น ป.3 (อ่าน 198) 02 ก.พ. 59
แจ้งนายรักศิลป์ เจริญทรัพย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมห้องสอบ Pre O-net ชั้น ป (อ่าน 304) 02 ก.พ. 59
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรรับ - ส่ง ข้อสอบ Pre Nt ชั้น ป.3 (อ่าน 323) 02 ก.พ. 59
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2559 วันที่ 7 (อ่าน 198) 05 ม.ค. 59
แจ้งนางรัตนา แสงเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมครูสอนนาฎศิลป์ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 267) 25 ธ.ค. 58
แจ้งนางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น (อ่าน 184) 30 พ.ย. 58
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง เข้าประชุุมการสอบ Pre NT และ Pre O-NET ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 295) 28 พ.ย. 58
แจ้งนายรักศิลป์ เจริญทรัพย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู (อ่าน 219) 28 พ.ย. 58
แจ้งนักการฯ ประครอง มูลปาก ตำแหน่ง ช่างปูน 4 ไปจัดทำขบวนแห่งานเทศกาลไหม จ.ขอนแก่น (อ่าน 253) 28 พ.ย. 58

 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง   BANDONPORDANG  SCHOOL   BANHAD  KHONKAEN
หมู่ที่ 5 บ้านดอนปอแดง ตำบลโคกสำราญ  อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 40110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

Webmaster by : Mr.Prasert Pheunhuasa : [HS4 GKV] e-mail : po.sert@hotmail.com โทร. 081-4718774