ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศร่วมใจ ของศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา โคกสำราญ อ.บ้านแฮด ได้ออกนิเทศติดตามโครงการนิเทศร่วมใจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  การเขียนตามคำบอกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ /โรงเรียนบ้านเล็บเงือก/ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว/ โรงเรียนบ้านดอนปอแดง /โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ /โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน /โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง /โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ /และโรงเรียนบ้านป่าม่วง
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,23:06   อ่าน 853 ครั้ง