ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการนิเทศร่วมใจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของศูนย์เครือขายโคกกสำราญ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโคกสำราญ  ได้ออกนิเทศตามโครงการนิเทศร่วมใจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยการนำของนายมงคล ทวีบุญ ประธานศูนย์เครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,11:07   อ่าน 392 ครั้ง