ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.1 เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน..เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2560
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2560,09:08   อ่าน 539 ครั้ง