ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ม.ค. 62 วันครู ปี 2562 ช่วงเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ที่โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ช่วงบ่าย ร่่วมกิจกรรมที่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา และ สพป.ขอนแก่น เขต 2 สพป.ขอนแก่น เขต 2
12 ม.ค. 62 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
08 ม.ค. 62 สอบ Pre o-net ชั้น ป.6 ที่โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ
01 ม.ค. 62 วันขึ้นปีใหม่ 2562