ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 60 ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ
04 ธ.ค. 60 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.ขก.2
สพป.ขอนแก่น เขต 2 สพป.ขอนแก่น เขต 2
08 ธ.ค. 60 ประชุมครูลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง เวลา 09.00 น.
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ
10 ธ.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ
11 ธ.ค. 60 หยุดเรียนชดเชย วันรัฐธรรมนูญ
11 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 กีฬาบ้านแฮดสัมพันธ์ ปี 2560
ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด
13 ธ.ค. 60 ถึง 14 ธ.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ศูนย์ฯปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ
15 ธ.ค. 60 ร่วมพิธีเปิดกีฬาบ้านแฮดสัมพันธ์ ปี 2560
ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด
20 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 งานแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ)
26 ธ.ค. 60 ประชุมครู "สพป.ขอนแก่น เขต 2 สัญจร" อ.บ้านแฮด ณ โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
31 ธ.ค. 60 วันสิ้นปี พ.ศ.2560