ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 มิ.ย. 62 ถึง 17 มิ.ย. 62 อบรมครูปฐมวัย(หลักสูตรที่ 2) ที่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2
13 มิ.ย. 62 กิจกรรม"ไหว้ครู ปีการศึกษา 2562"
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง/ ชุดสีกากี โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
08 มิ.ย. 62 ถึง 09 มิ.ย. 62 อบรมครูปฐมวัย ที่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต ๅ/ๅ สพป.ขอนแก่น เขต 2
07 มิ.ย. 62 ประชุมครูวิชาการศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ ณ ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง เวลา 09.00 น.
โรงเรียนบ้านหนองหัวข้าง ศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ
03 มิ.ย. 62 หยุดเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชีนี /ร่วมกิจกรรมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด /ปกติขาว อำเภอบ้านแฮด