ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ธ.ค. 62 ประชุมศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ และลูกเสือ ที่ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก เวลา 09.00 น.
โรงเรียนบ้านเล็บเงือก ศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ
02 ธ.ค. 62 ประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2 สพป.ขอนแก่น เขต 2